ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

مزایای سامانه مدیریت اسناد پارس تامین

       این فراداده ها که میتوان آنها را داده هایی در مورد داده ها نامید ، ویژگیهای مختلف یک سند شامل تاریخ و شماره و ... را شامل می شود.
•    ایجاد کد یکتا برای اسناد
•    نگهداری مکانیزه در بانک اطلاعاتی
•    بازیابی سریع و جستجوی برخط (On Line)
•    نگهداری نسخ و تاریخچه تغییرات سند
•    امنیت در سطوح دسترسی به اسناد
•    امکان ارتباط با سامانه های نرم افزاری دیگر
•    بهره گیری از موتور گردش کار قدرتمند
•    امکان استخراج اسناد با استانداردهای مختلف
•    ایجاد ارتباط بین اسناد
•    امکان بهره گیری از ویژگی های هوشمند برای خواندن اقلام اطلاعاتی(OMR-OCR-ICR- BARCODE)
•    تمام استانداردهای لازم و بین المللی این گونه نرم افزارهای را داراست.
•    رابط تحت وب و تحت ویندوز
•    فایل های بیش از 500 گونه از نرم افزارهای مختلف را بدون نیاز به نصب آنها بر روی رایانه شخصی ،نمایش میدهد.
•    از جدیدترین و قدرتمند ترین فن آوری ها بهره می گیرد.
•    امنیت و سادگی کاربری و دریافت حجم عظیمی از اسناد  مهم ترین فاکتورهای تولید آن بوده است.
•    اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﯿﻂ بهره برداری از اسناد
•     اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ استفاده از اسناد و داده های درونی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
•     اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ‬‬‬‬‬
•     اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ‬‬‬‬‬
•     اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻄﻠﻮب آرﺷﯿﻮ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد (Backup‬‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


 ایمیل خود را در این قسمت ثبت نمایید: