ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور
دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا

دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا (12)

چنانچه در نظر دارید برای هر یک از خدمات زیر به دفتر خدمات الکترونیکی ساتا مراجعه نمایید لطفا روی کلمه مورد نظر خود کلیک کنید تا مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دفتر، نمایش داده شود:


توجه : با تهیه پرینت از بروشورهای زیر می توانید اطلاعات مورد نیاز را به همراه داشته باشید.

 

مدارک لازم جهت صدور دفترچه نوزادی برای نسبت نوه سرپرست و نوزادان کارکنان اناث:

1-اصل و تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست

2-اصل و تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادرنوزاد

3-اصل و تصوير صفحه اول دفترچه بيمه سرپرست و پدر و مادرنوزاد

4-اصل و تصوير شناسنامه يا گواهي ولادت نوزاد يا گزارش سونوگرافي مبني بر ماه آخربارداري مادرنوزاد

5-تكميل فرم تعهد سرپرست مبني بر پيگيري جهت برقراري سرانه بيمه نوزاد حداكثرتا سن 6 ماهگي نوزاد از طريق كارگزيني يگان خدمتي (حضور سرپرست الزامي است)

مدارک لازم برای صدوردفترچه نوزادي براي نسبت فرزند:

1-اصل و تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست

2- اصل و تصوير صفحه اول دفترچه بيمه سرپرست و همسر

3- اصل و تصوير شناسنامه يا گواهي ولادت نوزاد يا گزارش سونوگرافي مبني بر ماه آخر بارداري مادر نوزاد

4-تكميل فرم تعهد سرپرست نوزاد مبني بر برقراري سرانه بيمه حداكثر تا سن 6 ماهگي است ازطريق كارگزيني يگان خدمتي (حضور سرپرست الزامي می باشد )

مدارك لازم جهت ابطال دفترچه:

 1-فوت : ارائه اصل و تصوير شناسنامه باطل شده يا گواهي فوت و ارائه اصل دفترچه بيمه

2-ازدواج عائله (حضور سرپرست الزامي است ):

ارائه اصل و تصوير شناسنامه يا عقد نامه به همراه اصل دفترچه بيمه

3- طلاق همسر : ارائه اصل و تصوير شناسنامه يا طلاق نامه به همراه اصل دفترچه بيمه

4-همپوشاني ( بيمه نمودن نزد ساير سازمانهاي بيمه گر) :تصوير صفحه اول دفترچه سايرسازمانهاي بيمه گر پايه + اصل دفترچه بيمه سازمان

مدارك لازم جهت صدوردفترچه المثني:

1-اصل و تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست

2-اصل و تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضي و ارائه اصل كارت ملي وي

3-تكميل فرم درخواست المثني توسط سرپرست ( حضور سرپرست الزامي است )

4-اصل شناسنامه براي نسبتهاي اناث بالاي 18سال

مدارك لازم جهت تعويض دفترچه

1- اصل آخرين دفترچه درماني شامل صفحه مشخصات و اوراق دفترچه

2- مدرك تاييدكننده هويت مراجعه كننده ( شناسنامه ، كارت ملي و... )

3- اصل شناسنامه براي نسبتهاي اناث بالاي 18سال (همسر، فرزند، عروس)

4- كارت ملي بيمه شده

5- ارائه گواهي اشتغال به تحصيل مربوط به ترم جاري جهت پسران بين 22 تا 25 سال

الف : مدارك لازم جهت صدور اوليه عائله اجباري:

(سرپرست ذكور و اناث ، همسر و فرزندان كاركنان ذكور)

1- اصل و تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فرد متقاضي ( درصورت داشتن توضيحات، تصوير از صفحه توضيحات الزامي است)

2- اصل دفترچه بيمه سرپرست و يا تصويرصفحه اول آن جهت صدور اوليه براي عائله

3- اصل و تصوير كارت ملي فرد متقاضي

4- تكميل فرم صدوراوليه توسط سرپرست

هزینه تدفین

نوشته شده توسط | منتشرشده در: دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا |

الف) مدارك مورد نياز جهت دريافت هزينه فوت افراد حقوق بگير:

1- فيش حقوقي سرپرست

2- صل شناسنامه باطل شده متوفي و كپي از تمام صفحات

3- اصل و كپي رسيد ابطال دفترچه بيمه درماني متوفي

4- اصل و كپي گواهي فوت

توجه :

- تاريخ فوت بعد از تاريخ بازنشستگي سرپرست باشد - تاريخ فوت بعد از 1376/10/1 باشد

- در صورت فوت پدر يا مادر ،پرداخت هزينه فوت منوط به تحت تكفل قرار دادن آنها قبل از فوت با تكميل فرم اظهارنامه توسط سرپرست مي باشد.

تکفل فرزندان

نوشته شده توسط | منتشرشده در: دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا |

مدارك مورد نياز جهت تحت تكفل قرار دادن فرزندان اناث مطلقه و شوهر فوت شده :

1- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه بازنشسته

2- اصل و كپي پشت و رو از كارت ملي بازنشسته

3- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه فرزند اناث

4- اصل و كپي پشت و رو از كارت ملي فرزند اناث

5- در خصوص فرزندان اناث مطلقه ارائه اصل و كپي از تمام صفحات طلاق نامه

مدارك مورد نياز جهت ايجاد عائله مشتركين بازنشسته (دولتي و آزاد) :

1- فيش حقوقي سرپرست

2- اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه سرپرست

3- اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه عائله

4- اصل و كپي كارت ملي عائله

هدیه ازدواج

نوشته شده توسط | منتشرشده در: دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا |

مدارك مورد نياز جهت دريافت هديه ازدواج:

1- فيش حقوقي سرپرست

2- اصل و كپي كارت ملي زوجين

3- اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين

4- اصل و كپي صفحات دوم تا پنجم عقد نامه

صدور گواهی ها

نوشته شده توسط | منتشرشده در: دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا |

صدور گواهی حقوق، عضویت، تعهد کسر از حقوق و ضمانتنامه:

1- گواهی حقوق و گواهی عضویت:

انواع گواهی برای کلیه افراد حقوق بگیر سابا جهت ارائه به مراکز مورد تائید سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح صادر می شود.

2- تعهد کسر از حقوق:

به منظور تضمین باز پرداخت اقساط وام، تعهد کسر از حقوق برای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران با نسبت همسر طبق ضوابط و مقررات سابا صادر میشود.

 ایمیل خود را در این قسمت ثبت نمایید: