ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

صدور گواهی حقوق، عضویت، تعهد کسر از حقوق و ضمانتنامه:

1- گواهی حقوق و گواهی عضویت:

انواع گواهی برای کلیه افراد حقوق بگیر سابا جهت ارائه به مراکز مورد تائید سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح صادر می شود.

2- تعهد کسر از حقوق:

به منظور تضمین باز پرداخت اقساط وام، تعهد کسر از حقوق برای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران با نسبت همسر طبق ضوابط و مقررات سابا صادر میشود.

 ایمیل خود را در این قسمت ثبت نمایید: