ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

جرای طرح منزلت و صدور ساتا کارت برای کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران

هدف اصلی از اجرای طرح منزلت و راه اندازی این سامانه، ایجاد یک راه میان بر برای خدمت رسانی آسان به بازنشستگان و مسمتری بگیران بوده است.

 ایمیل خود را در این قسمت ثبت نمایید: