تکمیل ظرفیت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به تکمیل ظرفیت، پیش ثبت نام عتبات عالیات تا اطلاع ثانوی مقدور نمیباشد.