راه اندازی باشگاه ستاره پارس در استان تهران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد خبر: 10361 

راه اندازی باشگاه ستاره پارس در استان تهران

بیش از 60 پذیرنده شاخص در شهر تهران به دستگاه کارتخوان باشگاه ستاره پارس، مجهز شده اند. بنا به گفته سیروس دیناروند، سرپرست باشگاه ستاره پارس، پس از اجرای موفقیت آمیز باشگاه در استان البرز، عملیات بازاریابی پذیرندگان و ثبت نام و هدایت مشتریان از طریق دفاتر ساتا از خردادماه سالجاری آغاز شده و شبکه مالی باشگاه در تهران نیز راه اندازی و بسرعت در حال توسعه می باشد