رایانامه

info@pars-tamin.ir

تلفن

021-44271992

فکس

1453733941

کد پستی

1453733941

آدرس

 تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهید صادقی پور - کوچه 25 ام شرقی - پلاک 5 

آدرس