رایانامه

info@pars-tamin.ir

تلفن

021-44271992

فکس

021-44272426

کد پستی

1453733941

آدرس

تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهید صادقی پور - کوچه 25 ام شرقی - پلاک 5

آدرس روی نقشه