بيمه هاي آتش سوزي

موضوع بيمه آتش سوزي ، تامين و جبران زيان هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطرهاي آتش سوزي از جمله حريق ، صاعقه ، انفجار به دارايي هاي مورد بيمه از قبيل ساختمان و تاسيسات ، ماشين آلات ، موجودي و اثاثه و ... وارد مي شود . بنابراين در بيمه نامه هاي آتش سوزي خسارت هاي مالي تامين مي شود اما خسارت هاي جاني و بدني در تعهد بيمه گر نيست . همچنين خطر هاي تبعي يا اضافي از جمله زلزله و آتش فشان ، سيل و طغيان آب،طوفان ، تركيدگي لوله آب ، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف و .. با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي گيرند.

انواع بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي كه در شركت بيمه اميد كوثر عرضه مي‌گردند

 
بيمه‌نامه آتش‌سوزي انبارها
بيمه‌نامه آتش‌سوزي مراكز غير‌صنعتي
بيمه‌نامه آتش‌سوزي مرهونات بانكي
بيمه‌نامه آتش‌سوزي منازل مسكوني
هم مبلغ اندوخته بيمه‌نامه و هم خسارت پرداختي مشمول ماليات نمي‌باشند

بيمه نامه هاي آتش سوزي

علاوه بر موارد مذكور يكي از مزيت هاي شركت بيمه اميد كوثر پارس تامين اين بحث مي باشد كه علاوه بر صدور نقدي اين بيمه نامه به منظور تكريم خانواده معز نيروهاي مسلح برخي از بيمه نامه هاي آتش سوزي شركت بيمه كوثر به صورت اقساط صادر مي گردد.