اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر عامل شرکت پارس تامین وهیئت همراه از دفاتر خدمات الکترونیکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد خبر:10354 مورخ:95/6/14

وپنج شنبه مورخ 10 و 95/6/11 طی عزیمت به شمال کشور از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا در استان های گیلان وغرب استان مازندران بازدید نمودند. در این بازدید که مدیران بخش های مختلف پارس تامین نیز حضور داشتند طی نشستی در فضایی بسیار صمیمی با مدیران دفاتر، در خصوص مسائل و مشکلات دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا بحث وتبادل نظر گردید و هدایایی به منظور قدردانی از مدیران وکاربران ساعی وپر تلاش دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا، اهداء گردید.مدیران دفاتر ضمن اعلام رضایت واستقبال از بازدیدهای انجام شده، از تلاش وپیگیری مستمر مدیر عامل وسایر مدیران شرکت پارس تامین در جهت رفع مشکلات و درآمدزایی بیشتر دفاتر، تشکر وقدر دانی نمودند.