اخبار و اطلاعیه ها

برگزاري كارگاه بازآموزي روزپرداخت در استان گيلان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كدخبر10375:

كارگاه آموزشي ساخد در تاريخ 11/11/1397 در دو حوزه اسناد روزپرداخت و صدور معرفي بيمارستاني در سالن جلسات اداره كل استان گيلان براي كاربران دفاتر و با حضور مديركل محترم استان، مدير درمان، مدير امور بيمه‎شدگان و كارشناسان ارشد مرتبط برگزار گرديد. در آغاز جلسه مديركل محترم با بيان اهداف برونسپاري خدمات به دفاتر و تاثير آن در ميزان رضايت‎مندي جامعه هدف عنوان داشتند كه تمامي كاربران دفاتر با اشرافيت بر ضوابط و مقررات در ارتقا سطح خدمات‎دهي و رفع نواقص و اشكالات موجود تلاش نمايند. همچنين بر ضرورت ارزيابي مستمر از عملكرد دفاتر تاكيد نمودند.