اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های تخصصی کاربران دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا در سطح کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد خبر : 10366

شرکت پارس تامین به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا در سال 96 مبادرت به برگزاری 22000 نفر ساعت آموزش الکترونیکی و 7480 نفرساعت آموزش حضوری نموده و با توجه به رسالت و اهداف شرکت پارس تامین درسال 97، برنامه های جدیدی در دست اقدام دارد.

بر اساس این گزارش، اسدی رئیس واحد آموزش، اظهار کرد: با برگزاری دوره های تخصصی برای کاربران دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا در سطح کشور، توانسته ایم ضمن افزایش قابلیت ها و توانمندیهای اجرایی دفاتر، در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، تاثیرات مثبت و مناسبی برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده محترمشان داشته باشیم.

فهرست دوره های برگزاری شده در سال 96

- دوره های تخصصی ساخد (بیمه گری) : 6 دوره آموزش و آزمون در سطح کشور : 3200 نفر ساعت

- دوره های تخصصی ساخد (روزپرداخت) : 3 دوره آموزش و آزمون در استان تهران : 760 نفر ساعت

- دوره های تخصصی سابا : 1 دوره آموزش و آزمون در سطح کشور و یک دوره در سطح استان تهران : 1120 نفر ساعت

- آموزش الکترونیکی متناوب کاربران با بهره گیری از سامانه آموزش مجازی به آدرس www.pars-tamin.org به میزان 22000 نفر ساعت

فهرست دوره های جدید در سال 97

- دوره های تخصصی ساخد (بیمه گری) : 6 دوره آموزش و آزمون در سطح کشور

- دوره های تخصصی ساخد (روزپرداخت) : 4 دوره آموزش و آزمون در استان تهران

- دوره های تخصصی سابا : 2 دوره آموزش و آزمون در سطح کشور و یک دوره در سطح استان تهران

- آموزش الکترونیکی متناوب کاربران با بهره گیری از سامانه آموزش مجازی به آدرس بالا

- طراحی و اجرای کتابخانه الکترونیکی برای استفاده همه کاربران دفاتر ثبت نام شده در سامانه آموزش