اخبار و اطلاعیه ها

تکمیل فرم ذینفع بیمه عمر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کدخبر: 10359 

تکمیل فرم ذینفع بیمه عمر

        .در طرح جدیدی که قرار است از شهریور ماه آغاز گردد، بازنشستگان قادر خواهند بود با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا و تکمیل فرم ذینفع،  وراث و میزان سهم الارث بیمه عمر خود را تعیین نمایند

اخیرا فرمی به همین منظور برای ثبت مشخصات ذینفعان بیمه عمر طراحی گردیده که بازنشستگان میتوانند از تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد به دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا مراجعه و فرم مذکور را تکمیل تا در پایگاه اطلاعاتی بازنشستگی(سابا) ثبت گردد