اخبار و اطلاعیه ها

راه اندازی سامانه جدید تغییرات سابا در سراسر کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کد خبر: 10358 

راه اندازی سامانه جدید تغییرات سابا در سراسر کشور

         نسخه جدید سامانه اطلاعات سابا(سامانه تغییرات بازنشستگی) توسط شرکت پارس تأمین تولید و با تأیید سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، در دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا در سراسر کشور فعال گردید.

          بنا بر اعلام سید مصطفی مظهری مدیر فنی شرکت پارس تامین، با راه اندازی این سامانه از تاریخ 16/03/96 کلیه خدمات بازنشستگی نظیر محاسبه حقوق و دستمزد و اعمال کلیه تغییرات و سایر خدمات وابسته مورد نیاز بازنشستگان در دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا انجام شده و با اسکن و ثبت مدارک، دیگر نیازی به ارجاع مدارک فیزیکی و یا مشترک به ادارات سابا نمی باشد.