کسب و کار الکترونیک

 • باشگاه مشتریان ستاره پارس

 • مشاوره و پیاده سازی شبکه تخفیف گروهی

 • ایجاد سکوی یکپارچه ارائه خدمات

فروش سخت افزار و تجهیزات شبکه

 • خدمات شبکه و زیرساخت

 • امنیت شبکه

 • مشاوره طراحی و اجرای شبکه زیرساخت

 • راه اندازی و اصلاح زیرساخت شبکه بی سیم و VOIP

دفاتر خدمات الکترونیک

 • ارائه خدمات قابل ارائه سازمان ها

 • یکپارچگی خدمات و کیفیت

 • توسعه تنوع خدمات

 • نظارت و کیفیت سنجی مستمر

نرم افزار

 • تولید سامانه های نرم افزاری

 • داده کاوی و انبارداده

 • پیاده سازی و اجرای داشبورد های هوش تجاری

 • راه اندازی و خدمات مرکز داده

اسکن اسناد و مدارک

 • اسناد و مدارک خودرا سازماندهی کنید

 • تبدیل مدارک به فایل الکترونیکی

 • تهیه فیلد های اطلاعاتی از مدارک اسکن شده

 • ساخت آرشیو اطلاعاتی اسناد

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان

 • سامانه رضایتمندی مشتریان