معرفی واحدهای مختلف مدیریت دفاتر خدمات الکترونیکی

پاسخگویی: ( از طریق سامانه برخط و بصورت آنلاین) در حوزه های تخصصی: الف) ساخد (بیمه گری، روزپرداخت) ، ب) سابا (بازنشستگی، سهام-گواهی و سفر و منزلت) ج)بیمه کوثر

پشتیبانی فنی: آماده سازی رایانه ای، تعمیرات تجهیزات رایانه ای و ... (پشتیبانی بصورت حضوری و غیر حضوری و پاسخگویی از طریق سامانه برخط و بصورت آنلاین)

فناوری : سامانه مدیریت دفاتر در حوزه های نظارت (ثبت صورتجلسه های کمیته انضباطی و چک لیست های نظارتی و ...)، مدیریت (بانک اطلاعاتی دفاتر و ...) ، آموزش (ثبت و بروزرسانی اطلاعات آموزش های حضوری کاربران دفاتر، تولید کارت آزمون و ...) و امور مالی (ارائه صورت وضعیت مالی دفاتر به مدیران دفاتر).

نظارت : اجرای برنامه های نظارتی در حوزه های مختلف فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی (بصورت انفرادی و تیمی)

امور مالی: دریافت گزارش عملکرد دفاتر ساتا در مقاطع ماهانه، تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت مالی شرکت، ارسال و مراسلات نامه های اداری دفاتر (بیمه و مالیات) و ...

سيدرضا موسويمدیر دفاتر خدمات الکترونیک
سيدرضا موسوي
سيدرضا موسويمدیر دفاتر خدمات الکترونیک

دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا

ارائه خدمات الکترونیکی درحوزه های مختلف:
الف) ساخد: امور بیمه گری و درمان ، پذیرش روزپرداخت ، نظارت بر صدور معرفی نامه بیماران بستری.
ب) سابا : امور بازنشستگی، حقوق و مزایا، صدور انواع گواهی، ثبت نام صندوق مسکن، تحویل و خرید و فروش سهام، صدور برگه حقوق (اصل و المثنی)، ثبت نام سفرهای سیاحتی و زیارتی.
ج) بیمه امید کوثر، بیمه های بازرگانی
د) موسسه اعتباری کوثر: خدمات بدون پول

اهداف و چشم انداز

یکی از وظایف شرکت پارس تامین رعایت اصل44 قانون اساسی و تحقق دولت الکترونیک در جهت افزایش تعداد مراکز ارائه خدمات الکترونیکی و کوتاه کردن بعد مسافت، کاهش مخاطرات و هزینه‌ها و بالا بردن سطح رضایتمندی و خرسند سازی مشترکین می باشد این شرکت در همین راستا اقدام به راه اندازی بیش از300دفتر و باجه خدمات الکترونیکی ساتا نموده است. هدف از راه اندازی این دفاتر ارائه هر چه بهتر خدمت رسانی در حوزه های خدمات درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح برای شاغلین و بازنشستگان این سازمان در سراسر کشور می باشد.

گالری تصاویر