معرفی واحد خدمات اسناد الکترونیکی

ساماندهی و مدیریت اسناد در گام اول نیازمند شناسایی فرآیندها و بررسی درک شرایط موجود می باشد. بدون شناخت فرآیندهای کاری واحدهای ذیربط و بررسی شرایط فعلی و نیازمندیهای کاربران و متقاضیان استفاده از اسناد، ساماندهی ممکن نخواهد بود. اما در مجموع در همه بایگانی ها ساماندهی اسناد در دو بخش فیزیکی و الکترونیک، صورت می پذیرد که می توان در راستای هم و در یک برنامه واحد طراحی و اجرا گردیده و یا در قالب برنامه های مجزا به منظور ساماندهی اسناد به اجرا درآیند. شركت پارس تامین نوید رایانه با بهره مندی از نیروهای جوان و متخصص در این زمینه به خوبی قادر به ساماندهی اسناد و مدارك سازمان ها می باشد.

علی نبویمدیر خدمات اسناد الکترونیکی
علی نبوی
علی نبویمدیر خدمات اسناد الکترونیکی

واحد مدیریت اسناد

این واحد با هدف ایجاد سهولت در آرشیو، طبقه بندی و دسترسی به اسناد به نشانه گذاری و ورود اطلاعات بر روی اسناد می پردازد که پس از انجام موارد مطروحه در سامانه مدیریت اسناد بارگذاری شده و سطوح دسترسی و حیطه بندی های لازم بر روی اسناد اعمال و در اختیار کاربران قرار داده می شود.

توضیحات بیشتر

واحد دیجیتال سازی اسناد

این واحد با هدف کاهش حجم بایگانی و امکان ذخیره الکترونیك اسناد اقدام به تبدیل اسناد از حالت فیزیکی به دیجیتالی می نماید که شامل بخش های تصویربرداری، ویرایش و دسته بندی و میکروفیلم می باشد. در این بخش اسناد بصورت فیزیکی دریافت و پس از انجام عملیات آماده سازی و پاکسازی، کار اسکن آغاز شده و به ترتیب قرارگیری در زونکن ها و پرونده ها تبدیل به فایل دیجیتال می گردند و در صورت لزوم میکروفیلم اسناد نیز تهیه میگردد.

توضیحات بیشتر