معرفی واحد فنی

سرمایه اصلی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیروهای انسانی فنی متخصص آن است. مدیریت فنی شرکت پارس تامین نوید رایانه با بکارگیری و جذب نیروهای متخصص و سخت کوش در حوزه طراحی، تولید و استقرار سامانه های نرم افزاری با ایجاد محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، یکی از عالی ترین فضا ها برای راهبرد اهداف شرکت فراهم نموده است و در نتیجه نقش و جایگاه ویژه ای در کسب و کار شرکت پارس تامین نوید رایانه را دارد.

مدیر واحد فنی

اسماعیل جعفری نژادسرپرست مدیریت فنی
اسماعیل جعفری نژاد
اسماعیل جعفری نژادسرپرست مدیریت فنی

واحد تولید

این واحد تولید سفارش های درخواستی از داخل شرکت (سایر مدیریت ها) و یا پروژه های ودجا، همچون شناسه ملی، ساختار سازمانی و ... را دارد.

توضیحات بیشتر

واحد تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت

این واحد تولید ابزارهای پایه، توسعه Frame Work، امنیت و همچنین نظارت ارشد بر کلیه اسناد و محصولات مدیریت فنی را برعهده دارد.

توضیحات بیشتر

واحد بیمه و سلامت

این واحد به منظور ایجاد یک واحد تخصصی در حوزه کسب و کار بیمه گری و تولید سامانه های حوزه بیمه و سلامت ایجاد گردیده است.

در حال حاضر سامانه صندوق بیمه نیروهای مسلح پروژه فعال این واحد است که علاوه بر اخذ تائیدیه شناخت، فاز معماری آن نیز در حال تکمیل می باشد.

توضیحات بیشتر

اهداف و چشم انداز

واحد فنی در نظر دارد با توسعه پرسنل و کسب و کار خود با استفاده از ابزارهای نوین و بین المللی در حوزه تولید و توسعه نرم افزار و مدیریت پروژه و آموزش، و با در نظر گرفتن سیاست بهبود مستمر در پنج سال آینده به بهترین تولید کننده نرم افزارهای مورد نیاز کلیه ارگان های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبدیل گردد. برای این منظور اقدامات زیر صورت می پذیرد:

  • توسعه پرسنل و برگزاری آموزش های مستمر
  • برگزاری سمینارهای علمی و به اشتراک گذاری دانش پرسنل
  • توسعه واحد تولید و توسعه داخل شرکت و مستقل نمودن واحد تضمین کیفیت از تیم های تولیدی
  • توسعه حوزه های کاربری استاندارد PMBOK در دفتر مدیریت پروژه

واحد خدمات مرکز داده

این مرکز امور مربوط به پشتیبانی و نگهداری، تهیه نسخه پشتیبان ازData Center ساتا را بر عهده داشته و همچنین در امر استقرار سامانه های تولیدی واحد اجرایی فنی ساتا، نقش مهمی را ایفا می نماید.

توضیحات بیشتر

واحد تست و استقرار

  • پشتیبانی فنی از سامانه های تولید شده که مرکز داده آن ها در داخل شرکت می باشد
  • پشتیبانی فنی از سامانه باشگاه مشتریان ستاره پارس
  • پشتیبانی فنی از سخت افزارهای موجود در شرکت
  • توسعه حوزه امنیت سخت افزاری و نرم افزاری در شرکت

توضیحات بیشتر

واحد مدیریت پروژه

این واحد از خرداد ماه 1395 تاسیس و زیر نظر مدیریت ارشد واحد فنی اداره می شود. و با استفاده از استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه اقدام به برنامه ریزی و کنترل پروژه داخلی و واحد اجرایی فنی می نماید. دفتر مدیریت پروژه از ده حوزه استاندارد PMBOK تاکنون به 6 حوزه مدیریت زمان، هزینه، ذینفعان، کیفیت، ریسک و منابع انسانی ورود نموده است.

توضیحات بیشتر

واحد مدیریت داخلی

این واحد که به تازگی در مدیریت فنی ایجاد گردیده است، به عنوان بازوی اجرایی دفتر مدیریت پروژه ایفای نقش نموده و برخی از فرآیندهایی که پس از تعریف، تدوین و تثبیت در دفتر مدیریت پروژه به منظور پیگیری اجرا و کنترل به آن سپرده می شود.

توضیحات بیشتر