معرفی واحد مرکز نگهداری داده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

این مرکز امور مربوط به پشتیبانی و نگهداری، تهیه نسخه پشتیبان ازData Center ساتا را بر عهده داشته و همچنین در امر استقرار سامانه های تولیدی واحد اجرایی فنی ساتا، نقش مهمی را ایفا می نماید.
  • پشتیبانی فنی از سامانه های تولید شده که مرکز داده آن ها در ساتا می باشد.
  • انجام کلیه ی خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مرکز داده سابا
  • اجرای پروژه های خارج از حوزه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای جذب درآمد